Jump to Navigation

Знайомтесь: Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності

Дата публікації: 
28 Листопад 2013

У сучасному світі одним із найцінніших стратегічних ресурсів виступає інтелектуальний капітал, який є рушійною силою економічного прогресу та інноваційного розвитку. При цьому, інтелектуальна власність, яка є нематеріальним активом, для розкриття його повного потенціалу, потребує як ефективного захисту та охорони, так і правильного управління та застосування прав на об’єкти інтелектуальної власності. Тому фактор захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності набуває все більшого значення.

Вирішення спорів, що виникають у цій сфері, розв’язуються у встановленому законодавством порядку. З метою з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, призначається експертиза, за клопотанням осіб, які беруть участь у справі. Головною особливістю судової експертизи є те, що вона є унікальною формою застосування спеціальних знань, в результаті чого у розпорядженні органів досудового розслідування та суду з’являється нова інформація, що має доказове значення та не може бути отримана іншими процесуальними засобами.

Однією із спеціалізованих експертних установ Міністерства юстиції України, яка утворена безпосередньо із метою проведення судових експертиз та прикладних науково-дослідних робіт в галузі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, впровадженні їх результатів у експертну, слідчу та судову практику, є Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Про роботу в сфері судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності говоримо з директором Центру, судовим експертом, оцінювачем Ігорем Стародубовим.

Ігоре Вадимовичу, пропоную для початку розмови познайомити читачів зі специфікою діяльності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (далі – Центр).

- Передусім хочу зазначити, що Центр є спеціалізованою експертною установою Міністерства юстиції України, зона територіального обслуговування якої, на відміну від інших установ судової експертизи, поширюється на всю територію України. При цьому метою діяльності Центру є задоволення потреб органів досудового розслідування, судових органів, інших державних органів, а також юридичних та фізичних осіб у забезпеченні їх незалежними, кваліфікованими і об'єктивними експертними дослідженнями саме у сфері інтелектуальної власності. Для реалізації цієї мети Центром здійснюється наукова діяльність, що спрямована на підвищення ефективності наукових досліджень в галузі судової експертизи з питань інтелектуальної власності, розробку найбільш досконалих методик і методів судової експертизи для максимального використання її можливостей при розслідуванні кримінальних справ, судовому розгляді цивільних, господарських, адміністративних справ та справ про адміністративні правопорушення, у виконавчому провадженні, а також вирішення питань поза межами судочинства.

Центр є науково-дослідною установою. Що ж переважає в його діяльності: наука чи проведення судових експертиз?

- На мою думку, лише у поєднанні наукової та практичної діяльності можливий розвиток судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Як відомо, судова експертиза у цій сфері є доволі молодим видом судових експертиз (вперше виділена в окремий вид у січні 2002 року), у зв’язку з чим, з одного боку, розробка науково-методичного забезпечення цього напряму судової експертизи дала можливість впровадити в експертну практику досягнення науки і практики у цій сфері, а з іншого – саме з накопиченням експертної практики є можливість розробити методики за певними видами експертних досліджень та удосконалити існуючи підходи до проведення судових експертиз.

А що Ви можете розповісти про структурні підрозділи Центру?

- До структури Центру входять 3 лабораторії: лабораторія авторського права та суміжних прав, лабораторія права промислової власності, що складається з двох секторів: сектору засобів індивідуалізації та сектору технічної творчості та лабораторія економічних досліджень.

Оскільки ми вже підійшли безпосередньо до виконання судових експертиз, поділіться інформацією щодо напрямів роботи Центру?

– У Центрі проводяться судові експертизи та експертні дослідження пов’язані з літературними, художніми творами; комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних); з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення; з винаходами і корисними моделями; із промисловими зразками, з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями; з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями; також проводяться економічні дослідження у сфері інтелектуальної  власності тощо.

Також у Центрі працюють фахівці, які мають право проводити оцінку об’єктів у матеріальній формі, а також оцінку цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінку прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Джерело: Міністерство юстиції УкраїниГоловне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.