Jump to Navigation

Журнал "Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління"

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації у електронному науковому періодичному виданні«Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»!
 
Метою видання є розвиток вітчизняного наукового потенціалу в галузі права та державного управління та інтеграції його в світовий науковий простір, шляхом оприлюднення результатів досліджень. Електронне наукове періодичне видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» засноване Міжрегіональною академією управління персоналом та Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності
Рубрики видання по праву:               
1. Державотворення і правотворення.
2. Проблеми сучасного конституціоналізму.
3. Питання публічного права.
4. Питання приватного права.
5. Процесуальне законодавство.
6. Кримінологія.
7. Криміналістика і судова експертиза.
8. Судова експертиза з питань інтелектуальної власності.
9. Міжнародне право.
Рубрики видання з державного управління:
1. Теорія та історія державного управління;
2. Функціонування і розвиток механізмів державного управління;
3. Концептуальні засади державної служби;
4. Регіональне управління та місцеве самоврядування;
5. Державне управління в галузі освіти;
6. Сучасні технології управління в державі.
Видання включено до Google Scholar, а, також, до міжнародних наукометричних баз: Turkish Education İndex (Турція)Polish Scholarly Bibliography (Польща)Eurasian Scientific Journal IndexResearchBib.
Більш детальну інформацію про видання Ви можете переглянути на сайті: http://maup.com.ua/ua/ekspert.html.

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЖУРНАЛУ (*.pptx)

Експерт. № 1 (1) / 11, 2018

Експерт. № 2 (2) / 12, 2018

Експерт. № 1 (3) / 7, 2019

Експерт. № 2 (4) / 8, 2019

Експерт. № 3 (5) / 12, 2019

2020 рік

Експерт. № 1 (7), 2020

Експерт. № 2 (8), 2020

Експерт. № 3 (9), 2020

Експерт. № 4 (10), 2020Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.