Jump to Navigation

Вчена рада

Вчена рада Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Вчена рада) є колегіальним органом управління науковою, науково-технічною і науково-організаційною діяльністю Центру, який виконує консультативно-дорадчі функції.

У своїй роботі Вчена рада керується Конституцією України, Законом України «Про судову експертизу», Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими законами України, Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5, Статутом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центру) та Положенням про Вчену раду.

 До складу Вченої ради входять:

Федоренко Владислав Леонідович

Голова Вченої ради

Доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Адлер Олександр Григорович

Секретар

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович

Старший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень

Доктор економічних наук, професор

Тимощик Лілія Павлівна

Завідувач лабораторії економічних досліджень

Кандидат економічних наук

Кривоножко Галина Євгенівна

Провідний науковий співробітник Кандидат технічних наук

Ковальова Наталія Миколаївна

В.о. завідувача лабораторії права промислової власності

 

Собін Олексій Костянтинович

Завідувач лабораторії авторського права та суміжних прав

 

Ішутко Юлія В'ячеславівна

Головний бухгалтер  

 

 

 

 

Відповідно до Положення про Вчену раду, Вчена рада на своїх засіданнях розглядає та ухвалює відповідні рішення стосовно наступних питань :
 

 • визначення стратегії розвитку Центру та перспективних напрямів науково-дослідної, методичної, науково-експертної, оціночної та міжнародної діяльності Центру;

 • організації виконання Конституції та законів України, інших актів чинного законодавства із питань, віднесених до сфери діяльності Центру;

 • розгляду та визначення основних напрямів економічного й соціального розвитку Центру;

 • розгляду та затвердження методик судових експертиз і науково-методичних розробок Центру для використання спеціальних знань у діяльності судів, правоохоронних органів, суб’єктів господарської діяльності та інших суб’єктів;

 • затвердження поточних (щорічних) тематичних та календарних планів науково-дослідних робіт Центру;

 • проведення наукової оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт, які проводяться Центром;

 • розгляду та затвердження апробацій і впровадження в експертну практику результатів науково-дослідних робіт, розроблених у судово-експертних установах;

 • розгляду та ухвалення рецензій висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту та судових експертів, що не є працівниками науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту;

 • обговорення та схвалення планів підготовки фахівців у сфері судової експертизи і підвищення кваліфікації судових експертів і наукових працівників Центру;

 • здійснення методологічного та науково-методичного забезпечення ЕКК Центру;

 • затвердження результатів атестації наукових працівників і результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників Центру;

 • рекомендації до друку планових та позапланових наукових, науково-дослідних та науково-освітніх видань Центру, інших видань, поданих на розгляд Вченої ради;

 • висування наукових праць працівників Центру для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;

 • затвердження річних звітів про виконання календарного плану науково-дослідних робіт та науково-організаційну діяльність Центру;

 • створення комісій Вченої ради;

 • удосконалення та розвитку структури Центру;

 • заслуховування та затвердження щорічних, квартальних і інших звітів лабораторій Центру щодо наукової, методичної, судово-експертної та іншої діяльності;

 • організації контролю виконання основних завдань і функцій, покладених на Центр;

 • затвердження символіки Центру;

 • інших питань, які узгоджуються зі статутною діяльністю Центру та інше.

 Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.