Jump to Navigation

Укладення Меморандуму про партнерство та співпрацю з Київським інститутом інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Дата публікації: 
19 Липень 2017

18 липня 2017 року Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), в особі директора Центру В.Л. Федоренка, уклав Меморандум про партнерство та співпрацю з Київським інститутом інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», в особі директора цього Інституту В.І. Фелика. Цей Меморандум став логічним продовженням тісної співпраці Центру з поважним фаховим навчальним закладом. Адже на сьогодні значна частина працівників Центру є випускниками цього Інституту. А науковці та судові експерти Центру діляться своїми знаннями і досвідом із студентами Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».
 

Договірні Сторони констатували взаємну зацікавленість у розвитку співпраці з реалізації освітніх програм «Інтелектуальна власність» (спеціальність 081 «Право»), «Цивільно-господарська юстиція» (спеціальність 081 «Право»), «Судова та управлінська діяльність» (спеціальність 081 «Право»), «Управління інтелектуальною власністю» (спеціальність 073 «Менеджмент»), «Управління інноваційною діяльністю» (спеціальність 073 «Менеджмент»), «Консолідована інформація» (спеціальність 124 «Системний аналіз») і ін., проведенні спільних наукових досліджень у сфері захисту інтелектуальної власності, а також налагодженні міжнародної співпраці у сфері інтелектуальної власності. Метою залучення досвіду, професійних  компетентностей та ресурсів Центру Меморандум визначив сприяння формуванню стійких конкурентних переваг при розробці, запровадженні та якісному виконанні студентами освітніх програм Інституту в співпраці з проектними групами (їх науковими знаннями та досвідом).
 

На виконання положень Меморандуму про партнерство та співпрацю було укладено Договір про проведення ознайомчої, виробничої та навчальної практики студентів Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» на базі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Реалізація цього Договору сприятиме посиленню практикоорієнтованої складової навчального процесу в сфері інтелектуальної власності та права, а також дозволить селекціонувати і рекрутувати кращих випускників Інституту на роботу до Центру, на вакантні посади судових експертів і наукових працівників Центру.
 
Цим Договором, зокрема, передбачено, що ознайомча, виробнича та навчальна практики студентів Інституту на базі Центру здійснюється відповідно до ст.ст. 51, 52, 62 і ін. Закону України «Про вищу освіту», інших актів чинного законодавства в сфері освіти і науки. Зазначені види практики студентів Інституту на Базі практики здійснюються щодо студентів Інституту, майбутня спеціальність (спеціалізація) яких відповідає статутній діяльності Центру, а саме – судова експертиза у сфері інтелектуальної власності.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.