Jump to Navigation

У Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України проведено Загальні збори трудового колективу

Дата публікації: 
13 Липень 2017

10 липня 2017 року у Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) були проведені Загальні збори трудового колективу Центру на яких було розглянуто, обговорено та затверджено Звіт про підсумки діяльності Центру у першому півріччі 2017 року.
 

У I півріччі 2017 року Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності (далі – Центр) спрямовував свої зусилля на підвищення рівня якості проведення судових експертиз та експертних досліджень; створення належної теоретико-методологічної бази судової експертизи у сфері інтелектуальної власності; пошуку раціональних шляхів розв’язання організаційних і процесуальних проблем, що виникають під час призначення та проведення судових експертиз і експертних досліджень; підготовку кваліфікованих експертних кадрів Центру.
 

Діяльність Центру здійснювалась у звітний період згідно з планами роботи Міністерства юстиції України, постановами, розпорядженнями та наказами Міністерства юстиції України, планами роботи Центру, рішеннями Вченої ради та нарад при директораті. Наукова робота Центру виконувалась згідно з тематичним планом наукових робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та внутрішнім планом наукових робіт Центру на 2017 рік. 
 

За звітний період було проведено під протокол 6 Загальних зборів трудового колективу Центру, на яких розглядалися питання щодо:

 • пріоритетних напрямів діяльності Центру в 2017 році;

 • оптимізації судово-експертної та науково-дослідної діяльності Центру;

 • управління Центром і його підрозділами;

 • активізації науково-дослідної роботи у Центрі;

 • затвердження Антикорупційної стратегії Центру на 2017 рік, питання запобігання корупції в Центрі;

 • обговорення та затвердження Колективного договору між адміністрацією та працівниками Центру (01 червня 2017 р.), який 16 червня 2017 р. був зареєстрований в установленому порядку;

 • дотримання працівниками Центру виконавської та трудової дисципліни, а також робочого графіку;

 • неухильного виконання вимог законодавства у сфері охорони праці;

 • підсумків фінансової діяльності науково-дослідних установ судової експертизи за 2016 р.;

 • дотримання працівниками Центру Графіку надання відпусток у поточному році і ін.

 
Колегіальний характер управління Центру забезпечувалися розглядом і вирішенням найбільш актуальних питань на оперативних нарадах при директорові Центру за участі усіх керівників підрозділів Центру із запрошенням (за потреби) інших працівників Центру. У I півріччі 2017 року було проведено під протокол 11 оперативних нарад при директорові Центру.
 

Керівництва та судові експерти Центру приймали активну участь у роботі Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України:

 • організація та проведення керівництвом Центру (В.Л. Федоренко, О.Г. Адлер, Л.П. Тимощик, Н.М. Ковальова та ін.) весняного засідання секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності науково-консультативної та методологічної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (18 травня 2017 р., м. Київ, Центр);

 • участь Собіна О.К. у весняному засіданні секції судової комп’ютерно-технічної та телекомунікаційної експертизи на базі Київського науково-дослідного інститутту судових експертиз із обговоренням «Методики експертного дослідження гральних автоматів, відеоатракціонів, лотерейних терміналів та конструктивно схожих з ними пристроїв»(12 квітня 2017 р., м. Київ, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз);

 • участь Тимощик Л.П. у весняному засіданні секції судово-економічної експертизи науково-консультативної та методологічної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (25-26 травня 2017 р., м. Полтава, Полтавське відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса) та обрання її вченим секретарем цієї секції.

 
За звітний період експертами Центру проведено експертиз та експертних досліджень – 158 (у І  півріччі 2016 року – 141). Залишок судових експертиз та експертних досліджень, які перейшли на 01.01.2017 р. становить 83 (у 2016 році – 58). Станом на 01.07.2017 р. у виконанні Центру знаходиться 199 судові експертизи. Таким чином, експертна активність Центру за звітний рік продемонструвала позитивний розвиток, порівняно з минулим роком.

Центр виступив організатором і співорганізатором наступних науково-комунікативних заходів:


1. «Захист права інтелектуальної власності в онлайн Marketplace в Україні» : круглий стіл, проведений 06 квітня 2017 року на базі Міністерства юстиції України Центром спільно з Патентно-юридичною фіромою IPStyle (Оргкомітет: Федоренко В.Л., Адлер О.Г., Тимощик Л.П., Рак В.М., Медведєва Л.В. і ін.).

2. «Запобігання та протидія академічному плагіату в ВНЗ» : круглий стіл, проведений 16 травня 2017 року у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Центром спільно з КНЕУ та ін. (Оргкомітет: Федоренко В.Л., Андрощук Г.О., Голікова О.В.).

Також співробітники Центру приймали активну участь у наступних конференціях, семінарах, круглих столах та інших науково-комунікативних заходах:
 
1. «Механізм протидії плагіату в науці, літературі та навчанні» : круглий стіл (15 березня 2017 р., Інституту законодавства Верховної Ради України, м. Київ) (учасники: Андрощук Г.О., Голікова О.В., Медведєва Л.В.).
 
2. Legal Pharma & Medicine Forum (м. Київ, 15 березня 2017 року, бульв. Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7/29, Отель «Премьер Палас») (учасник: Андрощук Г.О.).
 
3. «Державна служба в Україні: шляхи реформування» : круглий стіл за міжнар. участ. (м. Київ, 7 квітня 2017 р., Національна академія прокуратури України) (доповідач: Федоренко В.Л.).
 
4. «Розвиток IT-бізнесу в Україні (побудова різноманітних інформаційних систем у сфері культури)» : круглий стіл (10 квітня 2017 р., Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку, вул. Банкова, 6-8, кінозал) (учасник: Андрощук Г.О.).
 
5. «Партисипативна демократія в системі місцевого самоврядування» : круглий стіл (10 квітня 2017 р., Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, м. Київ) (доповідач: Федоренко В.Л.).
 
6. «Контрафакт і піратство - загроза національній безпеці та економіці» : ІІ Міжнародний форум по боротьбі з підробками та піратством (19 квітня 2017 р., м. Київ) (учасники: Федоренко В.Л., Ковальова Н.М., Тимощик Л.П., Рак В.М., Чабанець Т.М.).
 
7. «Актуальні питання боротьби з кіберзлочинністю на сучасному етапі» : міжнародний міжвідомчий семінар (20 квітня 2017 р., Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України) (учасники: Тимощик Л.П., Рак В.М., Медведєва Л.В.).
 
8. «Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення»  : Міжнародна  науково-практ. конференція (21 квітня 2017 року, м. Київ). (учасник: Андрощук Г.О.).
 
9. «UBA STUDENTS’ LEAGUE MOOT COMETITION ON INTELECTUAL PROPERTY» : Конкурс студентських команд з питань інтелектуальної власності (22-23 квітня 2017 р., Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», Патентно-юридична компанія IPstyle, м. Київ) (судді конкурсу: Федоренко В.Л., Чабанець Т.М.).
 
10. «Systems of Protection of Human Rights in Europe and in Australia & Oceania» : IX   Міжнародна науково-практична конференція (27 квітня 2017 р., Сейм Республіки Польща, м. Варшава) (доповідач: Федоренко В.Л.).
 
11. «Ароцкеровські читання» : науково-практична конференція за міжнародної участі (25-26 травня 2017 р., Полтавське відділення Харківського  науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, м. Полтава) (учасники: Федоренко В.Л., Тимощик Л.П.).
 
12. «LEGAL TECH ХАКАТОН» : міжнародний марафоні зі створення юридичної інновації завдяки інтенсивній та згуртованій праці ентузіастів-правників, IT-спеціалістів, менторів та всіх, хто працює на межі права та технологій (28-29 травня 2017 р., м. Київ) (учасники: Собін О.В., Самелюк О.С.).
 
13. IV Міжнародний форум з інтелектуальної власності (07 червня 2017 р., м. Київ) (учасники: Тимощик Л.П., Рак В.М., Германюк І.В.. Попова С.В. Богданова Я.О.).
 
14. «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України» : Міжнародна наук. конференція (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 22-23 червня 2017 р., м. Київ) (доповідач: Федоренко В.Л.).
 
15. «Конституція України: основа консолідації суспільства і держави» : науково-практична конференція (26 червня 2017 р., Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, м. Київ) (доповідач: Федоренко В.Л.).
 
16. «Дослідження впливу Митного реєстру об’єктів прав інтелектуальної власності на ринки оптової та роздрібної торгівлі товарами, в т.ч. через мережу Інтернет на прикладі ринку постачання та реалізації мобільних телефонів (смартфонів)» : робоча зустріч. під керівництвом державного уповноваженого Антимонопольного комітету України Агії Загребельської (26 червня 2017 року, Антимонопольний комітет України, м. Київ) і ін.
 
У I півріччі 2017 року наукові працівники і інші співробітники Центру (О.Г. Андрощук, Л.С. Глоба, Г.Є. Кривоножко, Л.В. Медведєва, В.М. Рак, О.В. Скрипнюк і ін.) опублікували більше 40 монографій, наукових статей і тез. У тому числі й за кордоном. Так, проф. Л.С. Глоба  опублікувала статтю, внесену в науковометричну базу SCOPUS: Globa L. The approach to web services composition / Globa L., Koval A., Novogrudska R. // Hard and Soft Computing for Artificial Intelligence, Multimedia and Security. - 2016. - Volume 534 of the series: Advances in Intelligent Systems and Computing. - Springer international publication. -  P. 293-304 (стаття вийшла в 2017 році та до попередніх звітів Центру не включалася).
 
Директор Центру Федоренко В.Л. є членом редколегій, наукових рад і програмних рад наступних українських і закордонних правових часописів:

 • Вісник Національної академії державного управління при Президентові України;

 • Вісник Луганського університету внутрішніх справ ім. генерала О.Е. Дідоренка;

 • «Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem» (Warszawa) (Польща);

 • «Justycja» (Warszawa) (Польща);

 • «Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka [HZN PCz]» (Katowice-Kelce) (Польща).

 
Директор Центру В.Л. Федоренко подякував трудовий колектив за досягнені успіхи та визначив нові завдання й цілі на II півріччя 2017 року.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.