Jump to Navigation

Розвиток освітнього потенціалу судових експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України

Дата публікації: 
14 Липень 2017

Судові експерти Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі - Центр) продовжують поглиблювати знання у сфері інтелектуальної власності, так, судовий експерт, оцінювач Лариса Медведєва здобула освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст за спеціальністю – спеціаліст у сфері інтелектуальної власності в Інституті інтелектуальної власності і права ІІВ НУ «ОЮА» в м. Києві.
 
Знання, отримані в межах спеціальності – спеціаліст у сфері інтелектуальної власності, направлені на:

  • уміння застосовувати досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування типових правил, форм, методів, засобів та алгоритмів діяльності щодо набуття, здійснення і захисту права інтелектуальної власності на комерційні позначення (торговельні марки, географічні зазначення), результати науково-технічноі творчості та творчої діяльності у галузі художнього конструювання, а також забезпеченням охорони особистих немайнових прав і майнових прав авторів творів науки, літератури і мистецтва та їх правонаступників, прав виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення;

  • здатність аналізувати, узагальнювати та застосовувати національне законодавство та законодавство іноземних країн, положення міжнародних договорів з питань охорони інтелектуальної власності, інноваційної діяльності та трансферу технологій;

  • уміння виявляти винаходи (корисні моделі) та складати їх формулу в результатах науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторських розробок;

  • уміння складати матеріали заявок щодо набуття прав інтелектуальної власності на обєкти права промислової власності з урахуванням аналізу патентної інформації і документації, результатів патентних досліджень;

  • уміння розробляти договори з питань розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, трансферу технологій, позовні заяви щодо захисту прав та законних інтереесів суб’єктів права інтелектуальної власності в судовому порядку, а також заяви про застосування адміністративних процедур захисту прав інтелектуальної власності відповідно до норм митного законодавства та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції;

  • здатність економічно обґрунтовувати ефективність використання об’єктів права інтелектуальної власності на підприємстві, організації, в установі, проводити іх інвентаризацію, оцінку вартості та постановку на бухгалтерський облік, а також розробляти стратегію формування портфелю інтелектуальної власності та схем його юридичного захисту, забезпечувати ефективне управління інтелектуальною власністю;

  • здатність здійснювати правовий аналіз відносин в сфері охорони інтелектуальної власності та проводити патентно-аналітичні дослідження щодо охороноздатності об’єктів права промислової власності, тенденцій науково-технологічного розвитку сфери предметної діяльності підприємства та напрямів його інноваційного розвитку.

 
Основним завданням Центру є розвивати і підримувати науково-освітній потенціал своїх співробітників з метою виконання ними якісних судових експертиз і експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.