Jump to Navigation

Продовжується набір статей для опублікування їх у № 3(5) електронного наукового видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»

Дата публікації: 
2 Листопад 2019

Станом на 01 листопада 2019 року Редакційною колегією наукового електронного видання (журналу) «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» (далі – Редколегія) прийнято рішення про продовження терміну прийому рукописів наукових статей з проблем теорії та практики права та державного управління до № 3(5) цього журналу до 20 листопада 2019 року. Відповідне рішення зумовлене проханням авторів журналу, а також потребою Редколегії доопрацювати і привести у відповідність з вимогами МОН України, що висуваються до такого виду наукових видань, цікавих і змістовних публікацій, присвячених судово-експертній діяльності у Республіці Білорусь і Республіці Вірменія.  
Редколегія відзначає, що № 3(5) журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» буде присвячений таким актуальним питанням, як: 71-річниця Загальної декларації прав людини; 15-річчя з дня заснування Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), а також стан і перспективи розвитку судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності в Україні та за кордоном; реформуванню публічного управління та публічної служби в Україні в трансформаційний період і ін.
Засновником журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» у 2018 році виступив трудовий колектив Центру спільно з Міжрегіональною академією управління персоналом (МАУП). Теоретико-методологічне та організаційно-наукове забезпечення журналу здійснюється за допомоги Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління.
Основні рубрики журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», вимоги до наукових публікацій, контакти Редколегії, а також вільний доступ до електронних версій попередніх випусків цього наукового видання (№№ 1-4) розміщені на офіційному веб-сайті Центру: http://www.intelect.org.ua/content/zhurnal-ekspert-paradygmy-yurydychnyh...
та МАУП: http://maup.com.ua/ua/ekspert.html
Запрошуємо до плідної наукової співпраці!Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.