Jump to Navigation

Презентоване навчальне видання КНДІСЕ «Судові експертизи в процесуальному праві України», участь у підготовці якого прийняв НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності

Дата публікації: 
8 Листопад 2019

05 листопада 2019 року під час роботи 1-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу» (далі – Міжнародна конференція), організованого КНДІСЕ, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Національною школою суддів України, Національною академією правових наук України, було презентовано навчальний посібник «Судові експертизи в процесуальному праві України» (К., 2019), участь у підготовці якого, в частині, що стосується судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності взяли участь директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) В.Л. Федоренко, учений секретар Центру Л.П. Тимощик, в.о. завідувача лабораторії права промислової власності Центру Н.М. Ковальова.
Навчальний посібник «Судові експертизи в процесуальному праві України» за загальною редакцією директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) О.Г. Рувіна охоплює питання історії утвердження й розвитку судової експертизи в Україні, розкриває сутність теоретико-методологічних основ судової експертизи, судово-експертної діяльності, правового і процесуального статусу судового експерта, порядку призначення та проведення судової експертизи, експертних методик тощо. До того ж, це сучасне навчальне видання розкриває зміст основних видів судових експертиз, включаючи судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності. Підготовка цього підрозділу навчального видання здійснювалася працівниками Центру (Федоренко В.Л., Тимощик Л.П., Ковальова Н.М. Експертиза у сфері інтелектуальної власності. Судові експертизи в процесуальному праві України: навч. посібн. За заг. ред. О.Г. Рувіна. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. С. 343-349) у взаємодії з заступником КНДІСЕ з наукової роботи Н.В. Нестор.
Очевидно, що вище охарактеризований навчальний посібник «Судові експертизи в процесуальному праві України» стане надійним навчально-методичним підгрунттям для удосконалення судово-експертної діяльності в Україні та для підготовки нових експертів за всіма судово-експертними спеціальностями.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.