Jump to Navigation

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у роботі Круглого столу, присвяченого захисту прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет

Дата публікації: 
26 Лютий 2018

22 лютого 2018 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренко та старший судовий експерт лабораторії авторського права та суміжних прав Центру О.В. Голікова, на запрошення Господарського суду міста Києва взяли участь у роботі Круглого столу на тему: «Захист прав інтелектуальної власності та прав осіб від порушень у мережі Інтернет», за участі суддів, адвокатів, патентних повірених, представників Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, інших органів державної влади, науковців і спеціалістів, які надають послуги щодо технічної фіксації інформації, розміщеної в мережі Інтернет.
 
Круглий стіл з привітальним словом відкрили Голова Господарського суду міста Києва В.В. Князьков та суддя Верховного суду І.В. Булгакова. Ключовою стала доповідь судді Господарського суду міста Києва, д.ю.н. О.Є. Блажівської на тему: «Проблемні питання доказів та доказування у сфері захисту авторських та суміжних прав в мережі Інтернет». У ній пані суддя, ґрунтуючись на системному аналізі відповідної суддівської практики, презентувала в сучасному форматі PowerPoint основні проблемні питання охорони і захисту права інтелектуальної власності, питання належності та допустимості доказів при розгляді господарськими судами справ, пов’язаних із правом інтелектуальної власності та його реалізацією через глобальну мережу Інтернет, а також зупинилась на багатоманітності та альтернативності форм і методів фіксації порушень у глобальній мережі Інтернет, передбаченій оновленим Господарським процесуальним кодексом України. Виступ судді О.Є. Блажівської викликав жвавий і конструктивний дискурс учасників заходу.
 
Цікавою та оригінальною стала презентація наукового співробітника НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.е.н. К.О. Зерова на тему: «Правовий режим творів, розміщених у мережі Інтернет» (сама презентація в PowerPoint була представлена доповідачем як розвінчання міфів про права інтелектуальної власності в Інтернеті), в якій спікер звернувся до положень Угоди про асоціацію України з ЄС (гл. 9) та інших міжнародних документів у сфері захисту інтелектуальної власності. К. О. Зеровим і учасниками заходу було піднято надзвичайно гостру проблему щодо прямого застосування норм Угоди про асоціацію України із ЄС та про подолання колізій між законами України у сфері захисту права інтелектуальної власності і положеннями Угоди про асоціацію України із ЄС.
 
Щодо питань технічної фіксації порушень прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, привернув увагу учасників заходу виступ директора Об’єднання підприємств «Український мережевий інформаційний Центр» О.В. Гончарука, щодо проблем адміністрування українського сегменту мережі Інтернет, в якому доповідач детально розкрив проблеми ідентифікації фактичних правовласників доменних імен і сайтів тощо.
 
Генеральний директор Консорціуму «Український центр підтримки номерів і адрес» (УЦПНА) О.В. Каргаполов висвітлив питання сучасної системи Інтернет-відносин, Інтернет-ідентифікації, технічних і технологічних питань побудови і адміністрування ефективної системи для захисту прав інтелектуальної власності та прав осіб від порушень у мережі Інтернет. Цей виступ був продовжений презентацією іншого представника УЦПНА Н.О. Разиграєвої на тему: «WEB-FIX» – новий механізм для захисту прав інтелектуальної власності та прав осіб від порушень у мережі Інтернет», в якій було репрезентовано послуги УЦПН щодо технічної фіксації порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, які надаються Консорціумом з 2016 року. На думку Н.О. Разиграєвої результати технічної фіксації, втілені в відповідній довідці, є висновками експерта, які на сьогодні приймаються судами.
 
Директор Центру проф. В.Л. Федоренко вступив у дискусію з Н.О. Разиграєвою й привітав судову реформу та новації процесуального законодавства, включаючи і новели Господарського процесуального кодексу України, які диверсифікували форми і методи фіксації порушення прав інтелектуальної власності та прав осіб від порушень у мережі Інтернет. Разом із тим, унормування законодавцем низки альтернативних форм фіксації деліктів у мережі Інтернет у господарському процесі не спростовує значний потенціал судової експертизи і науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) при Міністерстві юстиції України щодо проведення експертиз і експертних досліджень подібних деліктів.
 
Більше того, висновок експерта, здійснений судовим експертом НДУСЕ, атестованим за спеціальністю 10.17 – «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів», відповідає всім вимогам, які висуваються до висновків судового експерта, а сам експерт несе відповідальність, у тому числі й кримінальну, за цей висновок. Натомість, довідка щодо технічної фіксації не може ототожнюватися з висновком експерта, оскільки її не підписує експерт. Тобто, немає атестованого фахівця, який має спеціальні знання й несе юридичну відповідальність за результати такого висновку. Хоча, усе це не спростовує того, що довідка про технічну фіксацію порушення в мережі Інтернет може бути визнана судом допустимим доказом і сприятиме встановленню істини.
 
Професор В.Л. Федоренко наголосив, що Центр – «за» здорову конкуренцію, «за» диверсифікацію засобів фіксації правопорушень, «за» науково-технічний прогрес і кооперацію інженерів і судових експертів, але – категорично «проти» підміни висновку судового експерта, який має відповідний процесуальний статус, з довідкою про проведення технічної фіксації тих чи інших відомостей у мережі Інтернет, яка у свою чергу має власний правовий статус. У цьому випадку мова йде не про «конкуруючі фірми», а про різні суб’єкти експертизи і різні процесуальні форми втілення, проведеної ними експертизи порушень прав інтелектуальної власності в глобальній системі Інтернет.
 
При цьому, директор Центру В.Л. Федоренко відзначив, що Центр здійснює т.з. «фіксації», а якщо точно – експертизи і експертні дослідження за спеціальністю 10.17 – «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів» порушень прав інтелектуальної власності в глобальній системі Інтернет, біля 5 років. Центр здійснює відповідну судово-експертну діяльність не лише в сфері господарського та цивільного судочинства, а й у сфері кримінального судочинства, рідше – адміністративного. За цей час судовими експертами і науковцями Центру напрацьовано значний досвід і відповідні методологічні підходи до проведення досліджень, і Центр впевнено дивиться в нові реалії процесуального законодавства.
 
На завершення круглого столу виступила та підвела підсумки заходу суддя Господарського суду міста Києва, к.ю.н. В.В. Бондарчук. У доповіді пані судді на тему: «Актуальні питання, що виникають під час вирішення спорів, пов’язаних із захистом об’єктів інтелектуальної власності. Судова практика» було узагальнено практику використання порушень прав інтелектуальної власності та прав осіб в глобальній системі Інтернет господарськими судами і, зокрема, самою доповідачкою. Наведені суддею В.В. Бондарчук приклади розгляду господарських справ, в тому числі й справ щодо яких Центр надавав висновки судових експертів, викликали зацікавленість усіх учасників заходу й сприяли серйозній дискусії щодо напрацювання єдиних підходів до предмету доказування та доказів у спорах, які виникають внаслідок порушення прав інтелектуальної власності та суміжних прав у мережі Інтернет.
 
Успіх проведеного в фаховому середовищі Круглого столу «Проблемні питання доказів та доказування у сфері захисту авторських та суміжних прав в мережі Інтернет» не в останню чергу завдячує й вмілому та цікавому модеруванню судді Господарського суду міста Києва Р.В. Бойка та Оргкомітету цього заходу.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.