Jump to Navigation

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності провів спільно з НАДУ науково-практичну конференцію за міжнародною участю, присвячену проблемам публічного управління

Дата публікації: 
11 Вересень 2018

07-08 вересня 2018 року Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) провів спільно з Національною академією державного управління при Президентові України (далі – НАДУ), на базі останньої, Науково-практичну конференцію за міжнародної участі на тему: «Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку» (далі – Конференція).

У Конференції взяв участь директор Центру професор В.Л. Федоренко, працівники Центру Н.М. Ковальова, О.М. Полосьмак, О.І. Зубач і ін., а також директор Інституту судових експертиз ім. д-ра, проф. Яна Сехна в Кракові (Міністерство справедливості Польщі), Dr Hab, професор Лєшик Вєчорек, який перебував з 05 по 08 вересня 2018 року на черговому етапі стажування в Центрі.

Під час проведення Конференції її учасниками були розглянуті питання щодо:
• професійної мобільності публічних службовців як передумови ефективного публічного управління;
• лідерства на персональному та академічному рівнях у публічному адмініструванні;
• формування та реалізації публічної політики в умовах невизначеності;
• концепту децентралізації в публічному управлінні в Україні та реалій його реалізації та ін.

Окрім того, на Конференції були висвітлені та розглянуті питання:
• теорії та практики управління системою науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) в Україні та Польщі;
• статусу та правових і соціальних гарантій незалежної діяльності судового експерта в Україні як публічного службовця;
• особливостей новелізації процесуального законодавства України в частині удосконалення судово-експертної діяльності та правового статусу судового експерта в Україні та ін.

Виступаючи зі вступним словом, директор Інституту судових експертиз ім. д-ра, проф. Яна Сехна в Кракові, проф. Лєшик Вєчорек відзначив, що судова експертиза є важливим напрямком діяльності держави. Відповідно, держава, в обличчі Міністерства справедливості Польщі, забезпечує фахове управління системою державних судово-експертних установ. У Польщі така судово-експертна інституція, окрім експертно-криміналістичних підрозділів поліції, єдина - Інститут судових експертиз ім. д-ра, проф. Яна Сехна в Кракові, з філіями у містах Познань і Гданськ. В Україні ж, відзначив Л.Вєчорек, система НДУСЕ є більш складною та розгалуженою, має як територіальну, так і предметну спрямованість. При цьому, і в Польщі, і в Україні управління як судово-експертною установою в цілому, на рівні міністерства, так як і управління окремим інститутом судової експертизи, є важливим питанням публічного управління. Але, і в Польщі, і в Україні, відповідна проблематика залишається малодослідженою на рівні науки публічного управління. Тому, подальша плідна співпраця з НАДУ, на думку Л.Вєчорека, дозволить удосконалити управління державними науково-дослідними установами судової експертизи, а також сприятиме оптимізації правового статусу судових експертів як спеціальної категорії публічних службовців.

До привітань учасників Конференції також долучився директор Центру В.Л. Федоренко, який відзначив важливість відкритого фахового діалогу про проблеми теорії та практики державного управління у сфері судової експертизи і удосконалення правового статусу судового експерта в період судової реформи в Україні. Директор Центру також висловив сподівання про напрацювання учасниками Конференції теоретико-методологічних і методичних засад управління НДУСЕ у трансформаційний період.    

За результатами роботи Конференції було презентовано збірник матеріалів «Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку», рекомендований до друку рішенням Вченої ради НАДУ від 23 липня 2018 року (протокол № 406/8) та рішенням Вченої ради НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності від 13 серпня 2018 року (протокол № 8).

У представленому збірнику розміщено публікації керівництва та працівників Центру, а саме:
В.Л. Федоренко – «Генезис і структура правового статусу судового експерта науково-дослідної установи судової експертизи як публічного службовця в період реформ (до постановки проблеми)»;
О.К. Віхляєв, І.В. Германюк – «Адвокат та суб’єкти публічних послуг у судовому процесі»;
• Т.В. Заікіна – «Основні напрямки удосконалення контролю вводу інформації при формуванні баз даних інформаційних систем в органах державного управління та в інших державних органах»;
• Н.М. Ковальова – «Гарантії незалежності судового експерта та правильності його висновку»;
• Г.Є. Кривоножко, О.К. Собін – «Розробка спеціалізованого програмного забезпечення як складова автоматизованих систем підтримки прийняття управлінських рішень на замовлення державних органів».
• Т.М. Чабанець – «Забезпечення захисту права інтелектуальної власності при розгляді справ щодо захисту від недобросовісної конкуренції».Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.