Jump to Navigation

Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України як суб’єкт оціночної діяльності отримав новий вид спеціалізації – 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність

Дата публікації: 
7 Вересень 2017

31 серпня 2017 року Фонд державного майна України сертифікував Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) як суб’єкта оціночної діяльності (Сертифікат № 865/17) за новою спеціалізацією – 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.
 
Запрошуємо до співпраці юридичних і фізичних осіб.

Керуючись Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» Центр здійснює оціночну діяльність за наступними напрямами та спеціалізаціями:
 
Напрям 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»:
 

  • 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них;

  • 1.2. Оцінка машин і обладнання»;

  • 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів»;

  • 1.4. Оцінка літальних апаратів»;

  • 1.5. Оцінка судноплавних засобів»;

  • 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

  • 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність».

 
Напрям 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»:
 

  • 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності);

  • 2.2. Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 
Керівник оціночного напряму діяльності ЦентруТимощик Лілія Павлівна, кандидат економічних наук, вчений секретар Центру.
Контактний телефон: (044) 592 14 01; факс: (044) 272 44 15Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.