Jump to Navigation

Керівництво Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України взяло участь у засіданні Робочої групи по розробці Концепції подальшого розвитку науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ)

Дата публікації: 
22 Серпень 2017

22 серпня 2017 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренко і завідувач лабораторії економічних досліджень В.М. Рак взяли участь у засіданні Робочої групи, яка покликана розробити проект Концепції подальшого розвитку науково-дослідних установ (НДУСЕ) Мін’юсту на засадах європейських стандартів у сфері судово-експертної діяльності.

Робоча група відбулася під головуванням директора Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Ю.О. Моісеїва, за участі начальника Управління експертного забезпечення правосуддя Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Н.М. Ткаченко, а також керівництва усіх НДУСЕ Міністерства юстиції України. Було обговорено пропозиції усіх інститутів щодо сутності та змісту концептуальних засад реформування НДУСЕ Мін’юсту на цінностях і принципах Ради Європи і Європейського Союзу. 
  
Зокрема, директор Центру В.Л. Федоренко наголосив, що Офіційний журнал Європейського Союзу опублікував повідомлення про вступ в дію «Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони на 2014 – 2017 роки від 27 червня 2014 р.» (далі – Угода) із 1 вересня 2017 року. Це зумовлює потребу в нагальній реалізації його положень в організації та діяльності НДУСЕ.

Як відомо, положення Угода фактично не згадують безпосередньо інститут судової експертизи. Натомість, цілі розділи цієї Угоди, - Глава 2 «Інтелектуальна власність»: Частина 1 «Загальні положення», Частина 2 «Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності», Частина 3 «Захист прав інтелектуальної власності» та ін., - присвячені захисту права інтелектуальної власності та боротьбі з контрафактною продукцієї й іншими порушеннями права інтелектуальної власності у судовому та позасудовому порядку.

При цьому, ст. 233 «Докази» Угоди дозволяє зробити висновок про віднесення до останніх і висновки експертизи і експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності, які здійснюються на сьогодні атестованими судовими експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту (далі – Центр), інших НДУСЕ, а також судовими експертами, які не є працівниками НДУСЕ.

Для реалізації положень Угоди в контексті розвитку НДУСЕ пропонується:
 

  • визнання в Концепції пріоритетності діяльності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту в системі НДУСЕ у контексті реалізації Україною положень Угоди щодо утвердження та захисту права інтелектуальної власності;

  • конструктивне удосконаленн методик у сфері експертизи з питань інтелектуальної власності (13.1-13.9) з урахуванням загальних положень (Частина 1 Глави 2 Угоди) і вимог Угоди у сфері стандартів (Частина 2 Глави 2 Угоди) і механізмів захисту інтересів власників права інтелектуальної власності (Частина 3 Глави 2 Угоди);

  • започаткування взаємодії Центру й інших НДУСЕ з уповноваженими органами ЄС щодо розробки методик, спрямованих на виявлення, запобігання та припинення обігу «товарів, які порушують право інтелектуальної власності («контрафактні товари», «піратські товари», інших товарів, що порушують право інтелектуальної власності)» (ст. 250 «Заходи на кордоні» Угоди);

  • розробка професійною спільнотою судових експертів у сфері інтелектуальної власності правил поведінки, спрямованих на повагу та захист права інтелектуальної власності (кодекс етики тощо) (ст. 251 «Правила поведінки та судове співробітництво» Угоди);

  • обмін досвідом між Україною та Стороною ЄС стосовно захисту прав інтелектуальної власності та посилення інституційної співпраці на рівні НДУСЕ і відповідних органів і організацій ЄС (ст. 252 «Співробітництво» Угоди);

  • активне поширення цінностей і принципів права інтелектуальної власності та його захисту в співпраці НДУСЕ і відповідних органів і організацій ЄС. Зокрема, шляхом запровадження з боку НДУСЕ в Україні відповідних освітніх програм, методологічних семінарів, тренінгів і «ворк-шопів» за підтримки програм і грандів ЄС;

  • утвердження механізму залучення фахівців із держав-учасниць ЄС для спільного проведення судових експертиз в Україні, а також механізму участі судових експертів НДУСЕ для спільного проведення судових експертиз у державах-учасницях ЄС, із урахуванням положень Угоди etc.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.