Jump to Navigation

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проф. В.Л. Федоренко опублікував у закордонній монографії розділ, присвячений судовій експертизі з питань інтелектуальної власності в Україні

Дата публікації: 
30 Жовтень 2019

У жовтня 2019 року у зарубіжній колективній монографії «Formation and prospects for the development of national critical infrastructure protrction system in Ukraine», включеній до науковометричної бази Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE) опубліковано розділ, підготований директором Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренком, присвячений генезису, концепту і системі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, як важливого складника в системі захисту критичної інфраструктури України (Fedorenko V.L. Forensic examination on intellectual property as an institute of protection of critical infrastructure in Ukraine: genesis, concept and system / V.L. Fedorenko // Formation and prospects for the development of national critical infrastructure protrction system in Ukraine: collective monograph / V.M. Bevzenko, V.A. Bortnyak, K.V. Bortnyak, O.Yu. Busol, etc. – Lviv- Toruń: Liha-Pres, 2019. – S. 258-277. (SENSE)).
Зазначена публікація директора Центру В.Л. Федоренка присвячена актуальним проблемам і перспективам розвитку судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності в Україні в умовах судової реформи. Визначаються основні етапи утвердження, починаючи з 2002 року, та розвитку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в контексті генезису механізмів захисту критичної інфраструктури. Відзначається унікальність і важливість діяльності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції в 2004-2019 роках у контексті розвитку досліджуваного виду судової експертизи.
Обгрунтовується, що судова експертиза з питань інтелектуальної власності – це цілеспрямована діяльність щодо отримання доказової інформації стосовно захисту права на об’єкти інтелектуальної власності, зміст якої полягає в дослідженні судовими експертами на основі спеціальних знань в галузі авторського права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності, економіки інтелектуальної власності, об’єктів, явищ і процесів, з метою надання об’єктивних і належно обгрунтованих висновків, що є або будуть предметом судового розгляду.
Відзначається, що судові експертизи об’єктів права інтелектуальної власності нині є досить багатоманітними, і для усвідомлення потенціалу цього виду судової експертизи, необхідно виявити їх основні види. Універсальним методологічним інструментом для цього є класифікація (від. лат. classis «розряд» і … «фіксація») судових експертиз з питань інтелектуальної власності, що є цілеспрямованою науково-практичною діяльністю щодо їх розподілу, на підставі попередньо виявлених критеріїв, на визначені види (класи) і групи судових експертиз об’єктів права інтелектуальної власності з метою подальшої систематизації.
Відповідно до обраних критеріїв (від грец. κριτήριον – «засіб судження»), а саме: 1) за об’єктами права інтелектуальної власності та експертними спеціальностями; 2) за кількістю експертних спеціальностей за якими проводиться судова експертиза: 3) за видами процесуальних проваджень, у межах яких проводяться судові експертизи з питань інтелектуальної власності: 4) за суб’єктами призначення та замовлення судових експертиз з питань інтелектуальної власності: 5) за підставами і порядком призначення судових експертиз з питань інтелектуальної власності: 6) за складністю проведення судових експертиз з питань інтелектуальної власності: 7) за суб’єктами проведення судових експертиз з питань інтелектуальної власності: 8) за кількістю судових експертів, залучених до проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності etc, здійснюється класифікація та загальна характеристика основних видів судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Обгрунтовуються пропозиції щодо пріоритетів і перспектив розвитку конкретних видів судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.
Формулюється висновок, що система (з грец. σνστηµα – поєднання, утворення) судових експертиз з питань інтелектуальної власності є упорядкованою спільнотою різних видів судових експертиз і їх груп, поєднаних між собою доктринальними, предметними, функціональними, структурними і іншими зв’язків, що спрямовані на захист конституційного права на об’єкти права інтелектуальної власності.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.